تمرین حمله دو در مقابل یک و سه در مقابل یک در فوتبال

تمرین حمله دو در مقابل یک و سه در مقابل یک در فوتبال را برای تقویت مهارت گلزنی مهاجمان و تمرین دو در مقابل دو و یک در مقابل یک را برای ...

ادامه مطلب

تمرین پاس و حمایت در فوتبال مخصوص سنین پایه و بزرگسالان

تمرین پاس و حمایت در فوتبال مخصوص به رنج سنی خاصی نیست و تمام بازیکنان سنین پایه و بزرگسالان، از مدرسه فوتبال و نونهالان و نوجوانان گرف...

ادامه مطلب

تمرین گرم کردن فوتبال مخصوص نونهالان نوجوانان و مدرسه فوتبال

تمرین گرم کردن فوتبال مخصوص نونهالان نوجوانان و مدرسه فوتبال تمرینی است که متناسب با سن و توان فیزیکی این بازیکنان باشد. بخاطر داشته ...

ادامه مطلب